Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP
ROZDZIAŁ I.
Kompetencje pracowników w teorii problemu
1.1. Kompetencje - definiowanie
1.2. Identyfikacja i ocena kompetencji
1.3. Ujęcie modelowe kompetencji bankowca
ROZDZIAŁ II.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie - metodologiczne podstawy badań
2.1. Metodologiczne podstawy badań
2.2. Problematyka pracy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
2.5. Organizacja i teren badań
ROZDZIAŁ III.
Prezentacja i analiza wyników badania kompetencji polskiego bankowca w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie
3.1. Charakterystyka badanych osób
3.2. Zdolności
3.3. Osobowość
3.4. Doświadczenie
3.5. Komunikacja
3.6. Kompetencje bankowe
Podsumowanie wyników badań
ZAKOŃCZENIE
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS - ANKIETA
   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt