Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt
 
 
    czerwiec 2005     Marta Wnuczek
SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. F. STEFCZYKA W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM
Jedna z niewielu pozycji na rynku na ten temat.
Zobacz spis treści

   
    sierpień 2004     Magdalena Głowik
KOMPETENCJE POLSKIEGO BANKOWCA
W literaturze przedmiotu występują rozbieżności interpretacyjne. Celem tej pracy jest analiza kompetencji polskiego bankowca.
Zobacz spis treści

   
    luty 2004     Ewa Jonasz
FAKTORING JAKO JEDNA Z METOD FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
W książce została przedstawienia instytucja finansowa, jaką jest faktoring oraz zasady jej funkcjonowania.
Zobacz spis treści

   
    czerwiec 2003     Anna Miązek
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU
Celem publikacji jest ukazanie podstawowych elementów mających wpływ na prowadzenie działalności kredytowej banków spółdzielczych np. banku w Głowaczowie.
Zobacz spis treści

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...
 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt