Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP

ROZDZIAŁ 1.
MIEJSCE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM
1.1. Dzieje spółdzielczości kredytowej
1.2. Opis firmy, jej wizja i misja
1.3. Struktura organizacyjna SKOK im. F. Stefczyka
1.4. Podstawy prawne działalności finansowej SKOK

ROZDZIAŁ 2.
ANALIZA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. F. STEFCZYKA W LATACH 2000 - 2003 CENTRALA GDYNIA
2.1. Rozwój bazy członkowskiej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
2.2. Kształtowanie się struktury depozytów i kredytów w Oddziale Centrala Gdynia S.A. w latach 2000 - 2003
2.3. Kształtowanie się portfela kredytowego w latach 2000 - 2003
2.4. Wynik finansowy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w latach 1999 - 2003

ROZDZIAŁ 3.
DZIAŁALNOŚĆ OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

ciąg dalszy
   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt