Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt
 
 
    październik 2006     Andrzej Kowalczyk
NADZÓR REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH NAD JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W literaturze nie doszło do uzgodnienia stanowisk co do tego czym jest nadzór. Próbuje to zrobić autor niniejszej ksiązki.
Zobacz spis treści

   
    wrzesień 2010     Dawid Jaworski
STATUS PRAWNY WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA
Niniejsza praca poœwięcona została kwestii statusu prawnego wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Zobacz spis treści

   
    grudzień 2005     Agnieszka Ferenc
UBEZPIECZENIA PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH
Jedyna na rynku publikacja poświęcona zagadnieniom przestępstw komputerowych, oszustw, fałszerstw, włamań, niszczenia danych i piractwu komputerowego.
Zobacz spis treści

   
    maj 2003     Artur Janczewski
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA WYPADKI SPORTOWE
W książce porusza się problem odpowiedzialności karnej zawodników sportowych powodujących wypadki sportowe, że nie istnieje żaden immunitet sportowy.
Zobacz spis treści

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...
 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt