Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
   
I. ISTOTA NADZORU
1.1. Pojęcie nadzoru
1.2. Nadzór a kontrola

II. NADZÓR NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
2.1. Nadzór a samodzielność prawna jednostek samorządu terytorialnego
2.2. Organy sprawujące nadzór nad samorządem terytorialnym

III. REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA JAKO ORGAN NADZORU
3.1. Kryterium nadzoru
3.2. Przedmiot nadzoru
3.3. Rodzaje uchwał objętych nadzorem

IV. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH OBJĘTYCH NADZOREM REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
4.1. Wszczęcie postępowania
4.2. Czynności wyjaśniające
4.3. Wstrzymanie wykonania uchwały budżetowej
4.4. Stwierdzenie nieważności uchwały
4.5. Ustalenie budżetu
4.6. Zakończenie postępowania nadzorczego

V. SĄDOWA KONTROLA ROZSTRZYGNIĘĆ NADZORCZYCH

LITERATURA 

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt