Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt
 
 
    styczeń 2006     Agnieszka Ferenc
ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICZY W POLSCE
Celem powstania niniejszej publikacji było opracowanie założeń, jakie powinien spełniać nowoczesny i zintegrowany system ratowniczy w Polsce.
Zobacz spis treści

   
    styczeń 2006     Lucyna Zawierucha
RYNEK REKLAMY W POLSCE
W książce został m.in. scharakteryzowany wpływ reklamy na decyzje podejmowane przez konsumentów przy wyborze i zakupie reklamowanego towaru.
Zobacz spis treści

   
    styczeń 2006     Iwona Jarosz
GOSPODARCZE ZNACZENIE TURYSTYKI W KRAJACH UE I W POLSCE
W książce ukazano znaczenie turystyki  jako bardzo ważnego źródła dochodów wielu krajów i regionów.
Zobacz spis treści

   
    wrzesień 2006     Dawid Jaworski
STATUS PRAWNY WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA
Niniejsza praca poświęcona została kwestii statusu prawnego wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Zobacz spis treści

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...
 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt