Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
   
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1  PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU RYNKU REKLAMY
1.1. Reklama jako element promotion mix
1.2. Istota, cechy, funkcje i zadania reklamy
1.3. Rodzaje reklamy
1.3.1. Kryteria klasyfikacji reklamy
1.3.2. Środki reklamy, wybór środka przekazu
1.3.3. Media planning
1.3.4. Planowanie reklamy
1.4. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
1.5. Skuteczność i efektywność reklamy
1.6. Rynek reklamy
ROZDZIAŁ 2 RYNEK REKLAMY W POLSCE
2.1. Polski rynek reklamy, rozkwit polskiego rynku reklamy
2.2. Rozwój reklamy i jego tendencje
2.3. Polskie ustawodawstwo wobec reklamy
ROZDZIAŁ 3 ANALIZA BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ ODBIORU I SKUTECZNOŚCI REKLAMY
3.1. Reklama a jej wpływ na zakup towarów
3.2. Stosunek Polaków do reklamy
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS RYSUNKÓW

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt