Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt
 
 
    czerwiec 2005     Marta Wnuczek
SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM. F. STEFCZYKA W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM
Jedna z niewielu pozycji na rynku na ten temat.
Zobacz spis treści

   
    październik 2005     Robert Misiołowski
MARKETING W SPORCIE
W książce został m.in. scharakteryzowany udziału mediów w wydarzeniach sportowych  oraz  ich wpływ na zawartość programową imprez sportowych.
Zobacz spis treści

   
    listopad 2005     Agnieszka Kowalczyk
WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK TELEFONII BEZPRZEWODOWEJ PRZEZ POLSKĄ TELEFONIĘ CYFROWĄ SP. Z O.O. NA PRZYKŁADZIE USŁUGI GPRS
Zobacz spis treści

   
    grudzień 2005     Agnieszka Ferenc
UBEZPIECZENIA PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH
Jedyna na rynku publikacja poświęcona zagadnieniom przestępstw komputerowych, oszustw, fałszerstw, włamań, niszczenia danych i piractwu komputerowego.
Zobacz spis treści

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...
 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt