Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    ROZDZIAŁ I POJĘCIE I CECHY PRODUKTU
1. Pojęcie i klasyfikacja produktów
2. Cechy charakteryzujące produkty
3. Pojęcie i cechy nowego produktu
4. Pojęcie i cechy specyficzne usług
5. Produkt w koncepcji marketingowej
ROZDZIAŁ II PROCES WPROWADZANIA NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK
1. Proces rozwoju produktu
2. Cykl życia produktu na rynku
3. Wprowadzenie nowego produktu na rynek
ROZDZIAŁ III ANALIZA RYNKU TELEFONII BEZPRZEWODOWEJ W POLSCE
1. Konkurencja na polskim rynku  telefonii komórkowej
2. Uwarunkowania prawne na rynku telefonii bezprzewodowej
3. Uwarunkowania makroekonomiczne na rynku telefonii komórkowej
ROZDIAŁ IV CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA POLSKA TELEFONIA CYFROWA SP. Z O.O.
1. Geneza firmy PTC SP. Z O.O.
2. Obszar działalnościI PTC SP. Z O.O.
3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa PTC SP. Z O.O.
ROZDZIAŁ V WPROWADZENIE NA RYNEK TELEFONII KOMÓRKOWEJ USŁUGI GPRSPRZEZ FIRMĘ PTC SP. Z O.O.
1. Charakterystyka technologii i usługi GPRS
2. Proces wprowadzania na rynek telefonii komórkowej usługi GPRS przez firmę PTC. SP. Z O.O.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt