Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
   
WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. TURYSTYKA W EUROPIE NA PRZYKŁADZIE KILKU PAŃSTW EUROPEJSKICH

1.1. Warunki rozwoju turystyki i atrakcyjność turystyczna Europy na przykładzie Francji, Hiszpanii, Włoch i Austrii
1.2. Ruch turystyczny w Europie
1.3. Turystyka jako rynek pracy
1.4 Udział wpływów z turystyki w dochodzie narodowym w Europie
1.5. Turystyka w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia

ROZDZIAŁ 2. TURYSTYKA W POLSCE

2.1. Atrakcje turystyczne Polski
2.2. Ruch turystyczny w Polsce
2.3. Turystyka nowym rynkiem pracy
2.4. Udział wpływów z turystyki w dochodzie narodowym Polski
2.5. Infrastruktura turystyczna w Polsce
2.6. Możliwości rozwoju polskiej gospodarki turystycznej na tle standardów europejskich

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL 

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt