Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
   
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Geneza instytucji wójta, burmistrza, prezydenta miasta
2. Nabycie mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta
2.1. Zasady wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta
2.2. Wybór wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez radę gminy
2.3. Wybory przedterminowe

ROZDZIAŁ II. ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA
1. Wprowadzenie
1.1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy
2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ właściwy w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy
4. Inne zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta
4.1. Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta określone w ustawie o samorządzie gminnym
4.2. Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta wynikające z innych ustaw
5. Zadania i kompetencje prezydenta miasta stołecznego Warszawy
6. Zadania i kompetencje wójtów, burmistrzów, prezydentów miast gmin uzdrowiskowych oraz gmin mających status obszaru ochrony uzdrowiskowej
7. Szczególna pozycja prawna prezydenta miasta na prawach powiatu

ciąg dalszy
   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt