Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
   
ROZDZIAŁ III. WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA JAKO PRACOWNIK SAMORZĄDOWY
1. Wybór jako podstawa zatrudnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta
2. Wymagania kwalifikacyjne wójta, burmistrza, prezydenta miasta
3. Obowiązek złożenia ślubowania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
4. Podstawowe obowiązki pracownicze wójta, burmistrza, prezydenta miasta
5. Czas pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta
6. Prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta
7. Obowiązek składania określonych oświadczeń i informacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
8. Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i przyjmowaniu korzyści przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
9. Obowiązek zaprzestania działalności gospodarczej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta
10. Uprawnienia emerytalne i rentowe wójta, burmistrza, prezydenta miasta
11. Odpowiedzialność pracownicza wójta, burmistrza, prezydenta miasta

ciąg dalszy
   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt