Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    Wstęp

ROZDZIAŁ I
Teoretyczne ujęcie tzw. przestępstwa sportowego

ROZDZIAŁ II
Historyczny zarys prawnego uregulowania odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe - w Polsce i innych państwach

ROZDZIAŁ III
Pojęcie kontratypu jako okoliczności wyłączającej karną bezprawność (społeczną szkodliwość) czynu. Sport jako kontratyp pozaustawowy

ROZDZIAŁ IV
Koncepcje przewidujące wyłączenie odpowiedzialności karnej za naruszenia sportowe

4.1. Uwagi ogólne
4.2. Koncepcje wyrażone expressis verbis w kodeksach karnych
4.3. Przestrzeganie reguł sportowych
4.4. Teoria dopuszczalnego ryzyka sportowego
4.5. Zgoda pokrzywdzonego
4.6. Koncepcja wyłączenia tzw. obiektywnej istoty przestępstwa 

ciąg dalszy

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt