Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
   
Wstęp
ROZDZIAŁ I. KREDYT W BANKU KOMERCYJNYM
1.1. Kredyt a pożyczka
1.2. Znaczenie i rola działalności kredytowej w działalności banku
1.3. Zasady kredytowania
1.4. Ryzyko kredytowe
1.4.1. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego
1.4.2. Ocena i działania ograniczające ryzyko kredytowe
1.5. Ocena zdolności kredytowej
1.5.1. Pojęcie zdolności kredytowej
1.5.2. Analiza sytuacji majątkowej na podstawie sprawozdań finansowych
1.5.3. Analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomiczno-finansowej
1.6. Rodzaje kredytów
1.7. Rola dywersyfikacji działalności kredytowej
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWACZOWIE
2.1. Historia Banku Spółdzielczego w Głowaczowie
2.1.1. Rys historyczny oraz transformacja polskiej spółdzielczości bankowej
2.1.2. Status prawny banków spółdzielczych
2.1.3. Historia BS w Głowaczowie
2.2. Oferta Banku Spółdzielczego w Głowaczowie
2.3. Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w Głowaczowie
2.3.1. Analiza bilansu
2.3.2. Analiza rachunku zysków i strat Banku
ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWACZOWIE
3.1. Dynamika działalności kredytowej BS
3.1.1. Procedura postępowania przy udzieleniu kredytów
3.1.2. Rozwój działalności kredytowej - porównanie badanego okresu
3.2. Rodzaje kredytów oraz zasady ich udzielania
3.3. Jakość kredytów w BS w Głowaczowie
3.3.1. Kategorie należności kredytowych BS w Głowaczowie w latach 1997-1999
3.3.2. Ocena jakości kredytów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i schematów

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt