Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA FAKTORINGU
1. Pojęcie i istota faktoringu
2. Geneza powstania faktoringu
3. Podmioty transakcji faktoringowej
4. Przedmiot transakcji faktoringowej
5. Należności a kredyt kupiecki
ROZDZIAŁ II. FUNKCJE I KLASYFIKACJA FAKTORINGU
1. Funkcje faktoringu
2. Podstawowe formy faktoringu
3. Faktoring w szczególnych postaciach
4. Refaktoring
5. Forfaiting a faktoring
6. Prawne aspekty transakcji faktoringowej
7. Formy zabezpieczeń w faktoringu
ROZDZIAŁ III. PRZYCZYNY ZAPOTRZEBOWANIA NA FAKTORING
1. Zapotrzebowanie na środki pieniężne
2. Zewnętrzne źródła finansowania
3. Kredyt a faktoring - porównanie
4. Analiza korzyści stosowania faktoringu
5. Analiza kosztów stosowania faktoringu
6. Procedura weryfikacji oferentów przez przedsiębiorstwa
7. Rynek usług faktoringowych w Polsce
ROZDZIAŁ IV. FORMA, TREŚĆ I ROZWIĄZANIE UMOWY FAKTORINGU
1. Zasady postępowania przy zawieraniu umów
2. Informacje i dokumenty źródłowe dotyczące kredytu
3. Treść umowy
4. Funkcjonowanie umowy w praktyce
5. Rozwiązanie umowy faktoringowej
6. Odpowiedzialność podmiotów związanych z faktoringiem
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt