Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
   
Przedmowa

Rozdział 1. Przedmiot badań.
Białołęka
Sformułowanie pytań badawczych.

Rozdział 2. Założenia metodologiczne.
Zdefiniowanie kluczowych pojęć
Wybór metod badawczych
Przebieg badań

Rozdział 3. Obraz mieszkańców Białołęki – na podstawie analizy wywiadów i obserwacji.
Struktura demograficzna
Ludność rdzenna
My i przyjezdni
Trzecia społeczność

Rozdział 4. Integracja – możliwości i przeszkody. Podsumowanie wyników.

Bibliografia
Aneks
   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt