Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP
I. UTWORZENIE KOALICJI PARLANEMTARNEJ SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ I POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
1.1. Wybory parlamentarne z 19 września 1993
1.2. Programy wyborcze zwycięskich partii
1.3. Utworzenie i zasady współdziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL
II. POLITYKA W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
2.1. Finansowanie ochrony zdrowia
2.2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych
2.3. Projekty nowych ustaw
2.4. Rezultaty działań
III. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
3.1. Zmiany w systemie
3.2. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
3.3. Świadczenia rodzinne
IV. POLITYKA ZATRUDNIENIA
4.1. Założenia i realizacja rządu koalicji SLD-PSL wobec problemu bezrobocia w Polsce
4.2. Nowelizacja Kodeksu Pracy
4.3. Negocjacyjny system płac
V. POLITYKA EDUKACYJNA
5.1. Proces transformacji w szkolnictwie
5.2. Efekty działań
VI. POMOC SPOŁECZNA
6.1. Organizacja pomocy społecznej
6.2. Zmiany w systemie pomocy społecznej
6.3. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 6 grudnia 1996 r.
6.4. Skuteczność reformowania systemu pomocy społecznej
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS TABEL

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt