Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl nowościsocjologia.pl  archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP
I. PODSTAWOWE POJĘCIA I PRZEDMIOT MARKETINGU
1.1. Pojęcie i istota marketingu
1.2. Funkcje marketingu
1.3. Elementy marketingu
1.4. Działania i instrumenty marketingu
1.4.1. Produkt a usługa
1.4.2. Cena jako element marketingu
1.4.3. Dystrybucja i jej kanały
1.4.4. Promocja sprzedaży
1.5. Marketing w przedsiębiorstwie
II. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI FIRMY
2.1. Historia firmy
2.2. Schemat organizacji firmy
2.3. Zatrudnienie i struktura zatrudnienia
2.4. Zaopatrzenie zakładu w surowce, materiały i opakowania
2.5. Struktura produkcji
2.6. Zbyt
III. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA FIRMY
3.1. Strategia produktu i sprzedaży
3.2. System dystrybucji
3.3. Segmentacja rynku
3.4. Kształtowanie cen produktów
3.5. Kierunki rozwoju przewidywane przez firmę
WNIOSKI
LITERATURA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt