Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    ROZDZIAŁ 1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE I METODY ZASTOSOWANE W PRACY
1.1. Wstęp
1.2. Przegląd piśmiennictwa
1.3. Cel i zakres prowadzonych badań
1.4. Metody zastosowane w pracy
ROZDZIAŁ 2 CHARAKTERYSTYKA GMIN ZWIERZYNIEC I KRASNOBRÓD
2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Historia, zabytki i kultura gmin
2.3. Walory turystyczno - krajobrazowe
2.4. Warunki demograficzne i gospodarcze gmin
ROZDZIAŁ 3 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH
3.1. Lokalizacja, najbliższe otoczenie i walory krajobrazowe gospodarstw agroturystycznych
3.2. Wyposażenie i stan gospodarstw domowych
ROZDZIAŁ 4 WYNIKI BADAŃ
4.1. Charakterystyka nabywców usług turystycznych
4.2. Motywacja turystów dotycząca wyboru oferty turystycznej
4.3. Charakterystyka wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych
WNIOSKI
LITERATURA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS ZDJĘĆ
ANEKS

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt