Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl nowościsocjologia.pl  archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP
I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO SPOSÓB MYŚLENIA I DZIAŁANIA
1.1. Istota i znaczenie przedsiębiorczości
1.2. Wzbudzanie przedsiębiorczości
1.3. Innowacje w przedsiębiorstwie
1.4. Ryzyko przedsiębiorcy
II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA  „CONSTANS-TERMIT” SP.  Z O.O.
2.1. Historia przedsiębiorstwa
2.2. Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa „CONSTANS-TERMIT”
2.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa „CONSTANS-TERMIT”
2.4. Misja firmy
2.5. Aktualny profil działalności przedsiębiorstwa „CONSTANS-TERMIT”
2.6. Analiza finansowa
2.7. Analiza rynku
2.8. Strategia marketingowa
2.9. Zatrudnienie
2.10. Produkty oferowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-  Handlowe „CONSTANS-TERMIT” sp. z o.o.
III. OCENA SPOSOBU ZARZADZANIA  W PRZEDSIĘBIORSTWIE „CONSTANS-TERMIT”. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
3.1. Opis metody, narzędzia badawczego, celu i zakresu badania
3.2. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie „CONSTANS-TERMIT”.
3.3. Proponowane kierunki doskonalenia badanej organizacji
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 ANKIETA

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt