Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl nowościsocjologia.pl  archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP
ROZDZIAŁ I.  PODPIS ELEKTRONICZNY W INTERNECIE
1.1.  Rynek internetowy
1.1.1.  ISP – świadczenie usług dostępu do Internetu
1.1.2.  Handel elektroniczny, transakcje, płatności, mikropłatności
1.1.3.   e-Government
1.2.  Pojęcie podpisu elektronicznego
1.3.  Funkcje podpisu elektronicznego
1.3.1.  Uwierzytelnianie
1.3.2.  Niezaprzeczalność
1.3.3.  Integralność
1.3.4.  Identyfikacja
1.3.5.  Poufność
1.4.  Bezpieczeństwo w Internecie
1.4.1.  Protokoły i standardy
1.4.1.1. Protokół SSL
1.4.1.2. Protokół SET
1.4.1.3. SSH
1.4.1.4. Standard IDEE 802.11x
1.4.2.  Techniki szyfrowania i deszyfrowania danych
1.4.2.1. Szyfrowanie symetryczne
1.4.2.2. Szyfrowanie asymetryczne
1.4.2.3. Algorytmy mieszające
1.4.2.4. Złożenie e-podpisu pod wiadomością
1.4.2.5. Weryfikacja e-podpisu

ciąg dalszy

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt