Promotor  
   
  księgarnia książki bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze 2007 kontakt Promotor
spis treści
 
 
    Wstęp
1. Faktoring
1.1. Istota faktoringu
1.2. Podmioty uczestniczące w faktoringu
1.3. Faktoring a cesja wierzytelności
1.4. Rodzaje faktoringu
1.5. Przykład
1.6. Zabezpieczenie umów faktoringu
1.7. Podsumowanie
1.8. Umowa faktoringu
2. Forfaiting
2.1. Istota forfaitingu
2.2. Wierzytelności o charakterze forfaitingowym
2.3. Korzyści wynikające z transakcji forfaitingowych
2.4. Faktoring a forfaiting- porównanie
2.5. Schemat transakcji forfaitingowej
2.6. Umowa forfaitingu
3. Dyskonto weksli
3.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące weksli
3.1.1. Rodzaje weksla
3.2. Ustawowe elementy składowe weksla
3.2.1. Ustawowe elementy weksla własnego
3.2.2. Ustawowe elementy weksla trasowanego
3.3. Klauzule wekslowe
3.4. Osoby biorące udział w stosunku wekslowym
3.5. Weksel niezupełny (in blanco)
3.6. Zdolność wekslowa
3.7. Odpowiedzialność z weksla
3.8. Protest wekslowy

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.

takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.

takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...

tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.

takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.

takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.

 
 
2003 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt