Promotor  
   
  księgarnia książki bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze 2007 kontakt Promotor
spis treści
 
 
    4.5.4. Wierzytelności podzielne i niepodzielne
4.5.5. Wierzytelności wynikające z umów o świadczenie okresowe/jednorazowe
4.5.6. Wierzytelności główne i uboczne
4.5.7. Wierzytelności z umów wzajemnych
4.5.8. Wierzytelności przysługujące kilku wierzycielom
4.5.9. Wierzytelności przysługujące w stosunku do kilku dłużników
4.5.10. Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu na bank
4.6. Umowa cesji
4.6.1. Forma umowy przelewu wierzytelności
4.6.2. Istotne postanowienia umowy przelewu wierzytelności
4.6.3. Strony umowy przelewu wierzytelności
4.6.4. Cedent
4.6.5. Uprawnienia i odpowiedzialność cedenta
4.6.6. Dłużnik wierzytelności
4.6.7. Oświadczenie o ew. zobowiązaniach cedenta wobec dłużnika wierzytelności
4.7. Dochodzenie przez bank roszczeń w przypadku niespłacenia wierzytelności
4.7.1. Zagadnienia wstępne
4.7.2. Dochodzenie roszczeń, gdy wierzytelność została przelana bez prawa regresu w stosunku do cedenta
4.7.3. Dochodzenie roszczeń, gdy wierzytelność została przelana z prawem regresu w stosunku do cedenta
4.7.4. Dochodzenie roszczeń w trybie przewidzianym w prawie bankowym
4.7.5. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej
4.7.6. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od cedenta

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.

takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.

takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...

tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.

takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.

takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.

 
 
2003 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt