Promotor  
   
księgarnia bankowość i rachunkowość politologia prawo i administracja socjologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2008 zapowiedzi wydawnicze kontakt
Ostatnio wydane
 
   
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POJĘĆ
1.1. Pojęcie i istota turystyki oraz ruchu turystycznego
1.2. Pojęcie atrakcyjności turystycznej i metody jej badania
ROZDZIAŁ II. ANALIZA ATRAKCYJNOŚCI KRAKOWA
2.1. Czynniki atrakcyjności turystycznej Krakowa
2.2. Bezpieczeństwo w turystyce jako czynnik atrakcyjności
2.3. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005
2.4. Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych
2.5. Noclegi w Krakowie
2.6. Dostępność komunikacyjna Krakowa
ROZDZIAŁ III. KIERUNKI ZWIĘKSZENIA POZIOMU ATRAKCYJNOŚCI MIASTA KRAKOWA
3.1. Narzędzia informacji i promocji
3.2. Strategia rozwoju miasta a turystyka
3.3. Silne i słabe strony miasta pod względem jego atrakcyjności
3.4. Inwestycje turystyczne w Krakowie
ROZDZIAŁ IV. BADANIE OPINII TURYSTÓW DOTYCZĄCE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ KRAKOWA
4.1. Atrakcje turystyczne wywierające największe wrażenia na odwiedzających
4.2. Atrakcje, z których odwiedzający chciałby skorzystać w przyszłości
4.3. Czego brakowało turyście w trakcie pobytu w Krakowie
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS FOTOGRAFII
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
ANEKS

   
tak Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać na przykład sto egzemplarzy, co nie kosztuje wiele...
takZapraszamy na początek do pisania maili...
 
 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt