Promotor  
   
księgarnia bankowość i rachunkowość politologia prawo i administracja socjologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2008 zapowiedzi wydawnicze kontakt
Ostatnio wydane
 
    WSTĘP
ROZDZIAŁ I. TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA IRANU
1.1. Warunki geograficzno-przyrodnicze
1.2. Ludność
1.3. Historia
1.4. Gospodarka
1.5. Kultura
ROZDZIAŁ II. ZASADY FUNKCJONOWANIA TEOKRACJI W IRANIE
2.1. Podstawowe terminy związane z teokracją
2.2. Zasady ustrojowe Islamskiej Republiki Iranu
2.3. Konstytucjonalizm irański
2.3.1. Geneza powstania i podstawy doktrynalne Konstytucji Islamskiej Republiki Iranu
2.3.2. Struktura władzy
2.4. System partyjny
2.5. Założenia polityki Iranu
2.5.1. Polityka bezpieczeństwa narodowego
2.5.2. Polityka finansowa
2.5.3. Polityka społeczna
2.6. Ruch liberalny w Iranie
2.7. Fundamentalizm muzułmański
2.8. Pozycja kobiety w systemie teokratycznym
2.9. Prawa i wolności człowieka
2.10. Mass media
2.10.1. Prasa
2.10.2. Radio i telewizja
2.10.3. Telewizja satelitarna i Internet
ROZDZIAŁ III. IRAN W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
3.1. Państwa regionu
3.1.1. Irak
3.1.2. Afganistan
3.1.3. Monarchie Półwyspu Arabskiego
3.1.4. Inne państwa Bliskiego Wschodu
3.2. Inne państwa muzułmańskie
3.2.1. Azerbejdżan
3.2.2. Tadżykistan i Turkmenistan
3.2.3. Pakistan
3.3. Stany Zjednoczone Ameryki
3.4. Izrael
3.5. Unia Europejska
3.5.1. Wielka Brytania, Francja i Niemcy
3.5.2. Polska
3.6. Pozostałe państwa europejskie i pozaeuropejskie
3.6.1. Rosja
3.6.2. Chiny
3.6.3. Wenezuela
3.7. Organizacje międzynarodowe
3.7.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.7.2. Organizacja Konferencji Islamskiej
2.7.3. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
3.7.4. Organizacja Współpracy Gospodarczej
ZAKOŃCZENIE
STRESZCZENIE
SUMMARY
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW
RECENZJA

   
tak Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać na przykład sto egzemplarzy, co nie kosztuje wiele...
takZapraszamy na początek do pisania maili...
 
 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt