Promotor  
   
księgarnia bankowość i rachunkowość politologia prawo i administracja socjologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2008 zapowiedzi wydawnicze kontakt
Ostatnio wydane
 
    Wstęp
I. Sytuacja prawno - socjalna dziecka - uchodźcy w Europie w świetle literatury w latach 2001 - 2006
1.1. Dostęp do terytorium i detencja
1.2. Przedstawiciel
1.3. Warunki mieszkaniowe
1.4. Poszukiwanie i łączenie rodzin
1.5. Dostęp do edukacji
1.6. Rozwiązania długofalowe
II. Rola organizacji w realizacji ochrony praw dziecka - uchodźcy w Europie
2.1. UNHCR w Europie
2.1.1. Prezentacja UNHCR
2.1.2. Specyficzny mandat dotyczący dzieci bez opieki
2.1.3. Program na Rzecz Dzieci bez Opieki w Europie
2.1.4. Biura regionalne
2.1.5. Współpraca z Unią Europejską
2.1.6. Współpraca na rzecz dzieci
2.1.7. Strategiczne cele na lata 2007 - 2008 w Europie
2.2. Polityka Unii Europejskiej na rzecz uchodźców
2.2.1. Od Maastricht do Nicei
2.2.2. Wspólna polityka azylowa Unii Europejskiej
2.2.3. Cele strategiczne 2005 - 2009
2.2.4. Pomoc unijna dla państw członkowskich na rzecz uchodźców
2.2.5. Europejska polityka społeczna a kwestia małoletnich uchodźców
2.3. Pozostałe organizacje
2.3.1. Rada Europy
2.3.2. European Council on Refugees and Exiles
2.3.3. Alliance Save the Children
2.3.4. Organizacje lokalne
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia

   
tak Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać na przykład sto egzemplarzy, co nie kosztuje wiele...
takZapraszamy na początek do pisania maili...
 
 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt