Promotor  
   
  księgarnia bankowość i rachunkowość prawo i administracja socjologia i politologia turystyka i hotelarstwo zarządzanie i marketing pozostałe serie wydawnicze magister.pl socjologia.pl nowości archiwum 2003 2004 2005 2006 2007 zapowiedzi wydawnicze kontakt Promotor
spis treści
 
 
    WSTĘP
I. GOSPODARKA LOKALNA I JEJ ROZWÓJ
1.1. Pojęcie i istota gospodarki lokalnej
1.1.1. Baza gospodarki lokalnej
1.1.2. Powiązania i współzależności podmiotów gospodarujących
1.2. Rozwój lokalny i jego cechy
1.2.1. Teorie i koncepcje rozwoju lokalnego
1.2.2. Czynniki rozwoju lokalnego
1.3. Samorząd terytorialny jako podmiot rozwoju lokalnego
II. TURYSTYKA JAKO OBSZAR KONKUROWANIA REGIONÓW
2.1. Aspekt znaczenia konkurencyjności
2.1.1. Znaczenie walorów krajoznawczych i klimatycznych
2.1.2. Działania na rzecz promocji obszaru i przyciągania podmiotów
2.2. Lokalna infrastruktura i jej wpływ na rozwój turystyki
2.3. Cele działań władz lokalnych na rzecz sektora turystycznego
2.3.1. Produkt marketingu komunalnego
2.3.2. Lokalne programy i plany jako narzędzia strategiczne sektora turystycznego
III. OCENA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY KĘPNO
3.1. Analiza SWOT dla potencjału w sektorze turystycznym
3.2. Diagnoza infrastruktury technicznej i społecznej
3.3. Formy obsługi ruchu turystycznego
3.4. Miejsce turystyki w strategii rozwoju lokalnego
3.5. Instytucje władzy lokalnej w działalności promocyjnej
IV. FINANSOWANIE TURYSTYKI W GMINIE
4.1. Analiza budżetu gminy
4.1.1. Dochody gminy
4.1.2. Wydatki na turystykę
4.2. Cechy demograficzne gminy, powiatu - analiza porównawcza
4.3. Potrzeba dalszego rozwoju i finansowania zadań z zakresu turystyki
ZAKOŃCZENIE
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
LITERATURA

   
tak
Cykl życia książki zależy przede wszystkim od tego, jak długo ludzie będą ją chcieli czytać.
takMoże piszą Państwo do szu-
flady? Jeśli tak, to są naszymi po-
tencjalnymi klientami.
takJeśli napisali Państwo dobrą pracę magisterską i chcieliby pochwalić się nią przed rodziną...
tak... i może jeszcze na niej zaro-
bić, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.
takNasze książki są opatrywane numerami ISBN i są dostępne w polskich bibliotekach.
takNasza oficyna specjalizuje się w wydawaniu książek w niskich nakładach.
takMożemy wydać np. sto egzem-
plarzy, co wiele nie kosztuje...

 
 
2002 copyright by Promotor

Księgarnia  |   Wznowienia  |   Nowości  |   Archiwum  |   Kontakt